Arbejdstilladelse i Danmark – Få hjælp til ansøgningen

Vil du gerne have arbejdstilladelse i Danmark, kan du med fordel tage fat i os, så hjælper vi dig med ansøgningen fra start til slut. Der er en del krav og betingelser, som skal være opfyldte, førend du kan få arbejdstilladelse i Danmark. Det er disse betingelser, som i sidste ende afgør, om du får medhold eller afslag på ansøgningen, hvorfor de er vigtige at kende til. 

Hos Håkonsson Advokater hjælper vi gerne dig med selve ansøgningen om arbejdstilladelse i landet. Vi hjælper også gerne, hvis du allerede har søgt, men har fået afslag på ansøgningen. Her kan vi vejlede dig og give indsigt i, hvorfor du i første omgang har fået afslag, og hvad det derfra kræver for at opnå tilladelsen.

Hvordan får man arbejdstilladelse i Danmark?

Er du ikke nordisk- eller EU-statsborger, gælder særlige regler for at få arbejdstilladelse i Danmark. Disse kan ændre sig, men de vigtigste betingelser lyder: 

  • Der skal være væsentlige beskæftigelses- og/eller erhvervsmæssige hensyn, der taler for, at du får arbejdstilladelse i Danmark.
  • Arbejdstilladelsen gives altid kun til et specifikt arbejde, som du skal kunne dokumentere, herunder antal timer om ugen, arbejdsgiver osv. Der skal derfor søges om en ny arbejdstilladelse, såfremt man skifter job undervejs.
  • Det er ikke lovligt at påbegynde arbejdet i Danmark, førend tilladelsen er givet. Dette påregnes som ulovligt arbejde, og du risikerer at blive udvist fra landet, samtidig med at din arbejdsgiver kan straffes med bøde eller ligefrem fængsel. 

Er disse betingelser opfyldte, kan du som udgangspunkt få arbejds- og opholdstilladelse i op til fire år. Fortsætter du arbejdet herefter og fortsat opfylder betingelserne, kan tilladelsen dog forlænges.

Hurtig og effektiv advokathjælp med gode resultater

Er du i tvivl om, hvordan du søger om arbejdstilladelse, eller ønsker du konkret hjælp med ansøgningen, er du velkommen til at tage fat i os. 

Se priser

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85