Erfaren forsvarsadvokat ved straffesager 

Hos Håkonsson Advokater står vi klar til at være dit talerør, hvis du er blevet tiltalt i en straffesag. Vi har i mange år beskæftiget os med straffesager inden for almen strafferet og økonomisk kriminalitet, og vi kan derfor sikre professionel juridisk rådgivning og indsigt i alle strafferetlige områder.

Som din forsvarsadvokat vil vi være med dig hele vejen lige fra skyldsspørgsmålet til afhøring og forsvaret i retten. Her vil du være i trygge hænder hos os, der klæder dig godt på til alle sagens procedurer og sørger for, at dine rettigheder varetages. 

Vores strafferetsadvokater har desuden møderet for både byretterne, landsretterne og Højesteret, så vi kan følge og repræsentere dig under hele forløbet.

Din tillidsfulde forsvarsadvokat

Vores kontor er beliggende i Horsens, men vi påtager os også gerne sager for personer, der er bosat andre steder i Danmark. Som din forsvarsadvokat vil vi altid have din ryg, og du skal se os som en støtteperson i en måske i forvejen svær tid. 

Vi sørger for, at alle relevante oplysninger og bevismaterialer vendes i sagen, og at din tiltale belyses fra alle relevante perspektiver, så du får en fair retssag. I samarbejde med dig fastlægger vi en strategi for retssagen, således alle parter involveret er klar over, hvordan de skal forholde sig. 

Vores advokater er desuden altid opdaterede på strafferetten, og vi sparrer altid med dig og andre advokater, så vi tilsammen kan opnå det bedste udbytte. 

Har du brug for en beskikket forsvarer?

Er du tiltalt i en straffesag, har du altid ret til frit at vælge en forsvarer. Hvis retten har beskikket en forsvarer for dig, har du desuden ret til at skifte forsvarsadvokat til den, du ønsker. Det er desuden kun, hvis du dømmes, at du skal betale omkostningerne tilbage til det offentlige.

Ønsker du at bruge Håkonsson Advokater som din beskikket forsvarsadvokat, så tag fat i os for at blive klogere på dine muligheder. Vi er altid åbne for en uforpligtende dialog.