Advokathjælp ved injurier

Injuriesager ses i stigende grad i dag, hvor en person offentliggør eller fremsætter fornærmende,æreskrænkende eller nedsættende udsagn om andre i det offentlige rum, eksempelvis via sociale medier. 

Er du berørt af en injuriesag, har du mulighed for at gå til domstolene og få disse udsagn dømt ulovlige, hvilket i sidste ende kan betyde, at du skal modtage erstatning af vedkommende. 

Hos Håkonsson Advokater er vi eksperter i injurier og injuriesager, så du kan trygt søge advokathjælp hos os i forbindelse med en sag om ulovlige injurierende udtalelser.

Hvad er injurier? 

I Danmark har vi ytringsfrihed, hvilket betyder, at alle må offentliggøre sine tanker på tryk, på skrift eller i tale. Mange tror af den grund, at man ikke kan blive straffet for, hvordan man udtaler sig om andre. Der er dog en grænse, og den kaldes injurier.

Injurier dækker over grænsen for, hvad man kan sige om andre mennesker i det offentlige rum. Her er det dog en betingelse, at udtalelserne er fremsat overfor én eller flere andre personer, hvorfor almindelige skænderier mellem mennesker ikke tæller som injurier.

Det er ulovligt at fremsætte eller udbrede udsagn om andre i det offentlige rum. Man må hverken krænke andres navn eller rygte, hænge folk ud på de sociale medier eller beskylde dem for handlinger, de ikke har begået.

Man skelner mellem to slags injurier: 

  • Sigtelser: Udtalelser om andre mennesker omkring overtrædelse af straffeloven eller et andet strafbart forhold, som hverken kan bevises eller modbevises. 
  • Ringeagtsytringer/fornærmelser: Nedsættende og fornærmende udtalelser om en anden person, hvor personen kan føle sig fornærmet eller krænket. 

Hvis man vælger at starte en injuriesag op og påberåbe sig straffelovens § 267, vil man forsøge at få den, der har fremsat ytringerne, dømt for at have fremsat æreskrænkende sigtelser eller fremsat udsagn om forhold, der er egnet til at nedsætte sin agtelse efter andre borgeres opfattelse.

Man vil dog i forbindelse med injurier også påberåbe sig erstatningsansvarslovens § 26 og kræve erstatning. Det får man ofte medhold i, hvis det bliver fastlagt, at der er tale om injurierende udtalelser.

Hvad skal man være opmærksom på, hvis man vil starte en injuriesag?

Stævning

En injuriesag er undergivet privat påtale, hvilket betyder, at det ikke skal anmeldes til politiet, men i stedet skal man selv lægge sag an ved domstolene. Sagen anlægges ved indlevering af stævning til retten, og modparten har så mulighed for at svare på denne stævning og de fremsatte udsagn. Vi anbefaler, at du allierer sig med en advokat, som kan hjælpe med alt fra stævning til retsmøder, forhandlinger og mægling undervejs i processen.

Indsamling af dokumentation

Hvis du har været udsat for udtalelser af nedsættende karakter, er det vigtigt, at du sørger for at indsamle al relevant materiale og dokumentation samt undgår at indlade i diskussion med personen, som har krænket dig. Vi anbefaler, at du henvender dig til en advokat så tidligt som muligt for at undgå forældelse og lader advokaten føre ordet for dig.

Forældelsesfrister

Der er nogle forældelsesfrister i forbindelse med injuriesager, som skal overholdes. Stævningen skal som udgangspunkt indsendes inden for 6 måneder efter, at udsagnene er fremsat, dog således, at der løber en frist på 6 måneder fra man blev bekendt med udtalelserne. Vi anbefaler, at man stævner hurtigst muligt efter man er blevet bekendt med udtalelserne for at undgå at sagen bliver forældet.

Retssagens omkostninger

Det er vigtigt at fastslå, at den tabende part ofte dømmes til at betale sagsomkostningerne for den vindende part. Der er mulighed for retshjælpsdækning, hvis man har en indbo- eller familieforsikring, der dækker omkostningerne til retssagen, dog kun hvis man vinder den.

Vi hjælper med alle injuriesager

Overvejer du at starte en injuriesag op, kan det være en god idé at rådføre sig med en advokat, der forstår sig på injuriesager. Hos Håkonsson Advokater har vi erfaring med injuriesager, og vi hjælper dig også gerne med at kræve godtgørelse. 

Vi anbefaler altid, at man – uanset hvilken side af bordet, man befinder sig på – kontakter en advokat hurtigst muligt, da man sommetider i sager med injurier skal være hurtig for at undgå forældelse. 

Kontakt os i dag for at høre mere om dine muligheder for juridisk rådgivning i forbindelse med en injuriesag.

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85