Juridisk rådgivning i ejerforening

Opstår der konflikt i en ejerforening, kan det være svært at finde frem til en løsning, som alle involverede parter kan acceptere. Er dette tilfældet, kan det være en fordel at inddrage en advokat, som kan fungere som konfliktmægler for ejerforeningen eller sikre, at de juridiske forhold i ejerforeningen er i orden. 

Ved konflikter i ejerforeningen er det vigtigt, at alle medlemmer er bekendte med ejerforeningens vedtægter, da disse udgør regelsættet for foreningen. Lige så vigtigt er det dog, at vedtægterne er opdaterede og ikke kan misfortolkes. 

Få udarbejdet juridisk korrekte vedtægter 

Vores erfaring er, at hvis reglerne er klare, detaljerede og juridisk korrekte, så kan I undgå misforståelser og konflikter, som i sidste ende kan skabe en dårlig stemning i ejerforeningen.

Hos Håkonsson Advokater kan vi hjælpe jer i ejerforeningen med at udarbejde eller opdatere jeres vedtægter – men vi hjælper også gerne, når det brænder på, og en konflikt er opstået. I sådanne sager vil vi have ejerforeningens interesse og sikre, at sagen ender ud med det bedst mulige udfald for alle parter. 


Du kan også finde information om:

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85