Advokathjælp ved planlovgivning

Inden der gennemføres planer, som berører din ejendom, er det din ret som ejer at blive oplyst om planens konsekvenser for din ejendom. Således har du nemlig mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til planens indhold. 

Her kan være tale om bebyggelsens type og anvendelse, højde, antal etager, størrelse og bebyggelsesprocent. Foretager man sig noget, som strider imod planen, skal man altid søge om tilladelse hertil.

Planloven kræver, at der skal laves en lokalplan, hvis kommunen beslutter: 

  • At opføre nyt boligområde
  • At anlægge vej og omfartsvej
  • At bygge større bebyggelser, etagebebyggelse og højhuse
  • At anlægge sommerhusområder eller opførelse af hotel
  • At anlægge erhvervsområder eller bygning til offentligt formål.

Her på siden kan du læse om:

Klager rettes til planklagenævnet

Planloven bestemmer, at kommunen desuden ikke må træffe afgørelser, som er uhensigtsmæssige og urimelige, eller afgørelser, som forskelsbehandler borgerne. 

Gives der alligevel tilladelse eller dispensation, som strider mod lokalplanen, kan der klages herover til planklagenævnet, hvilket fremgår af planloven.

Alle klager sker til planklagenævnet, både hvis der er tale om klage over et afslag på en dispensationsansøgning, eller over en dispensation, som man mener er i strid med lokalplanen.

Professionel hjælp til klager

I klagen skal det grundigt og juridisk begrundes, hvorfor planens indhold er i strid med lokalplanen, og i forbindelse med dette kan det være en fordel at søge professionel rådgivning og håndtering af klagen. 

Hos Håkonsson Advokater kan vi skabe en bedre forståelse for planens indhold samt få overblik over kommunens behandling af de mange ansøgninger, tilladelser og dispensationer. På den måde kan du finde ud af, hvor du står i forhold til dine rettigheder og klagemuligheder. 


Du kan også finde information om:

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85