Erfaren advokat med speciale i hævd

Hos Håkonsson Advokater kan vi hjælpe i forbindelse med hævdsager, hvor der er opstået uenighed eller tvivl om brugs- eller ejendomsretten over et stykke jord. 

Vi skelner her mellem forskellige typer hævd: Brugshævd (servituthævd), ejendomshævd og frihedshævd. For at vinde enten ejendomshævd, brugshævd eller frihedshævd er det et krav, at man skal have rådet over det pågældende område i mindst 20 år. Derudover gælder øvrige betingelser, som er vigtige at kende til.

Står du med en hævdsag på hånden, som du ønsker juridisk rådgivning og hjælp til, er du velkommen til at kontakte os. Vi er specialister på området inden for naboret, og vi starter altid forløbet ud med en vurdering af sagens omfang, omkostninger og "vinderchance".

Hvilke typer hævd findes der?

  • Brugshævd (servituthævd) betyder, at man vinder brugsretten over et stykke jord eller udeareal, f.eks. en sti, en vej eller lignende. Vinder du brugshævd til f.eks. færdsel, betyder det altså i praksis, at du fremover må bruge jordstykket til dette, men jordstykket tilhører stadig den oprindelige ejer. 

  • Ejendomshævd betyder, at du vinder ejendomsretten over jordstykket. Denne type kaldes også ofte grænsehævd, og indebærer, at den reelle ejer af arealet i disse sager mister sin ejendomsret, så grænsen mellem ejendommene officielt flyttes. Ejendomshævd vindes oftest omkring ejendommenes grænser - typisk fordi en hæk eller et hegn har været placeret på den ene side af skellet i mindst 20 år. Vinder du ejendomshævd bliver jordstykket din ejendom, og du kan gøre med det hvad du vil. 

  • Frihedshævd opnås, hvis man i såkaldt ordinær hævdstid (20 år) har handlet i strid med en andens brugsret. Her har man mulighed for at få den reelle ejers hævden ophævet, hvis det vurderes nødvendigt i den pågældende sag.

Få juridisk hjælp til at vinde hævd

Hos Håkonsson Advokater får du en juridisk rådgiver på din side af sagen, som kan hjælpe dig med at danne overblik og håndtere sagen fra start til slut. Vi står også gerne for al dokumentation, kommunikation og sagsførelse ved Domstolene, som i sidste ende er afgørende for et godt og fair resultat.

Tag fat i os, så kan vi tale om din mulighed for at få advokathjælp, hvor målet altid fra vores side er, at dine rettigheder opretholdes eller hævdes. Første samtale er gratis og uforpligtende. 


Du kan også finde information om:

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85