Erstatning efter arbejdsskader

Arbejdsskader dækker både over skader, der er forårsaget af en arbejdsulykke af fysisk eller psykisk karakter (erhvervsevnetab erstatning) samt ved erhvervssygdomme, der skyldes arbejdet eller arbejdsforhold (erhvervssygdom erstatning). 

Ved sådanne skader kan du få erstatning, såfremt skaden anerkendes som en arbejdsskade. Dette kræver dog – med enkelte undtagelser – at:  

  • Skaden skal være sket på arbejdspladsen med hjemsted i Danmark.
  • Skaden skal være sket som følge af dit arbejde eller arbejdsforhold.

Særligt skaderne med psykiske komplikationer kan dog være svære at vurdere, eksempelvis hvis der er tale om stress eller PTSD som følge af arbejdsforhold. Her kan professionel rådgivning fra en advokat hjælpe dig med at føre sagen korrekt. 

Her på siden kan du læse om:

Sådan søger du om erstatning for arbejdsskader

Er du udsat for en arbejdsskade, skal denne anmeldes til din virksomheds arbejdsskadeforsikring, der efterfølgende overdrager arbejdsskadesagen til Arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES). Ud fra den nødvendige dokumentation, herunder méngrad, ulykkens ansvarsperson, erhvervsevnetab mv., vurderer de, om der er ret til en arbejdsskadeerstatning.

I forbindelse med en arbejdsskade kan der som udgangspunkt udbetales arbejdsskade erstatning for følgende: 

  • Udgifter til sygebehandling, genoptræning, hjælpemidler mv.
  • Godtgørelse for varige mén
  • Erstatning for erhvervsevnetab
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Overgangsbeløb ved dødsfald.

I praksis kan det være en fordel at involvere en advokat med forstand på arbejdsskade erstatning, da det kræves, at de relevante dokumenter fremskaffes, samt at uddybende bevismæssige, lægelige og juridiske forhold klarlægges. 

Man skal her være opmærksom på, at tabt arbejdsfortjeneste ikke dækkes af arbejdsskadeforsikringen samt godtgørelse for svie og smerte og visse udgifter til medicin m.m. Her kan der dog rejses et supplerende erstatningskrav, såfremt arbejdsskaden kan bebrejdes arbejdsgiveren. 

Din advokat med speciale i arbejdsskadesager

En arbejdsskade advokat kan hjælpe dig, hvis du som led i dit arbejde påfører en skade. Er du i tvivl om muligheden for erstatning eller forskellen på en arbejdsskade og en trafiskade, så hjælper vi gerne dig godt på vej. 

Vi har flere advokater med speciale i arbejdsskadesager, som kan bistå processen fra start til slut, eller som kan rådgive i forhold til forsikring, frister, ankemuligheder eller noget helt fjerde. 

Tag gerne fat i os, hvis du søger hjælp til arbejdsskadesag, således du får den erstatning, som du har krav på. 

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85