Erstatning efter arbejdsskader

Hvis du har været udsat for en arbejdsulykke og har pådraget dig en personskade, kan du være berettiget til erstatning. Vi anbefaler, at du får en erfaren advokat med speciale i arbejdsskadesager til at hjælpe dig med sagen. Vores arbejdsskade advokater har mange års erfaring og kan sikre dig høj kvalitet og faglighed. Vi står ved din side igennem hele forløbet, så du kan lægge bekymringerne bag dig og fokusere på at komme videre.

Her på siden kan du læse om:

Hvad er definitionen af en arbejdsskade?

Arbejdsskader dækker både over skader, der er forårsaget af en arbejdsulykke af fysisk eller psykisk karakter (erhvervsevnetab erstatning) samt ved erhvervssygdomme, der skyldes arbejdet eller arbejdsforhold (erhvervssygdom erstatning). 

Ved sådanne skader kan du få erstatning, såfremt skaden anerkendes som en arbejdsskade. Dette kræver dog – med enkelte undtagelser – at:  

  • Skaden skal være sket på arbejdspladsen med hjemsted i Danmark.
  • Skaden skal være sket som følge af dit arbejde eller arbejdsforhold.

Særligt skaderne med psykiske komplikationer kan dog være svære at vurdere, eksempelvis hvis der er tale om stress eller PTSD som følge af arbejdsforhold. Her kan professionel rådgivning fra en advokat med speciale i erstatning efter arbejdsskader og arbejdsulykker hjælpe dig med at føre sagen korrekt.

Sådan søger du om erstatning for arbejdsskader

Er du udsat for en arbejdsskade, skal du anmelde skaden til din virksomheds lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Skaden skal som hovedregel anmeldes senest 14 dage efter skaden er sket eller senest 14 dage efter første fraværsdag. I nogle situationer kan du dog selv stå med ansvaret for at anmelde arbejdsskaden, f.eks. hvis din arbejdsgiver har glemt eller ikke ønsker at anmelde skaden. Det kan du gøre på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Udover 14-dages reglen, gælder der også en generel 1-årig anmeldelsesfrist. Skader, der er opstået på arbejdspladsen, skal anmeldes inden for et år efter, at de er sket. For erhvervssygdomme skal der rapporteres fra det tidspunkt, hvor man bliver klar over, at sygdommen er forårsaget af arbejdet. Hvis det ikke bliver gjort, kan du risikere at miste din ret til erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven.

Virksomhedens arbejdsskadeforsikring overdrager efterfølgende arbejdsskadesagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Ud fra den nødvendige dokumentation, herunder méngrad, ulykkens ansvarsperson, erhvervsevnetab mv., vurderer de, om der er ret til en arbejdsskadeerstatning.

Hvad kan du få dækket efter en arbejdsskade?

I forbindelse med en arbejdsskade kan der som udgangspunkt udbetales arbejdsskade erstatning for følgende: 

  • Udgifter til sygebehandling, genoptræning, hjælpemidler mv.
  • Godtgørelse for varige mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Overgangsbeløb ved dødsfald.

I praksis kan det være en fordel at involvere en advokat med forstand på arbejdsskadeerstatninger, da det kræves, at de relevante dokumenter fremskaffes, samt at uddybende bevismæssige, lægelige og juridiske forhold klarlægges. 

Man skal her være opmærksom på, at tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte og visse udgifter til medicin m.m. ikke dækkes af arbejdsskadeforsikringen. Her kan der dog rejses et supplerende erstatningskrav, såfremt arbejdsskaden kan bebrejdes en anden, f.eks. arbejdsgiveren. Her kan en advokat med speciale i arbejdsskader hjælpe dig med at vurdere, om du har mulighed for at få erstatning af sådanne tab efter både Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven.

Din advokat med speciale i arbejdsskadesager

En arbejdsskade advokat kan hjælpe dig, hvis du som led i dit arbejde påfører dig en skade. Er du i tvivl om muligheden for erstatning eller forskellen på en arbejdsskade og en trafikskade, så hjælper vi gerne dig godt på vej. 

Vi har flere advokater med stor erfaring og speciale i arbejdsskadesager, som kan bistå processen fra start til slut, eller som kan rådgive i forhold til forsikring, frister, ankemuligheder eller noget helt fjerde. 

Tag gerne fat i os, hvis du søger hjælp til arbejdsskadesag, således du får den erstatning efter arbejdsskader eller arbejdsulykker, som du har krav på.

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85