Patientskader og patienterstatning

Patientskader kan opstå som følge af en behandling eller fejldiagnose i det danske sundhedssystem, hvor patienten kan kræve sin personskade i erstatning. Dette gælder uanset, om der er begået en fejlbehandling eller ej – så længe der blot er blevet påført merskade i forhold til den lidelse, som der i første omgang skulle behandles for. 

Når en skade vurderes, anvendes der regler for Klage- og Erstatningsloven, hvor de tre mest anvendte regler er: 

  • Specialistreglen: Ud fra en second opinion fra en kvalificeret læge på området vurderes det, om indgrebet, operationen eller behandlingen har været uforsvarligt udført, eller om skaden var uundgåelig. Alle skader vurderes som udgangspunkt ud fra specialistreglen. 
  • Rimelighedsreglen: Der foretages en vurdering af, om komplikationerne, der er opstået under sygdomsforløbet, går ud over, hvad en patient i forvejen må kunne tåle.  
  • Apparatureglen: Personer, som har lidt skade grundet fejl ved røntgenapparat, sprøjter eller lignende medicinsk udstyr, kan tildeles erstatning ud fra denne regel. 

Her på siden kan du læse om:

Hvordan søger man erstatning for fejlbehandling?

Patientskadede personer skal først og fremmest anmelde skaden til patienterstatningen, som er et offentligt organ, der behandler og udbetaler erstatning ved patientskader. Denne proces kan være lang og tung, hvorfor vi anbefaler, at man rådfører sig med en advokat, der har erfaring inden for patienterstatning. 

Der er nemlig flere ting, som er afgørende for, om du får medhold i din patienterstatningssag, hvorfor det kan være en god idé at søge advokathjælp fra start. Her gælder eksempelvis frister for anmeldelsen, klage- og ankemuligheder af afgørelsen, udfordringer i forbindelse med inhabilitet samt andre betingelser for patienterstatning. 

Advokat med speciale i patientskader

Ved at involvere en advokat i sagen kan du forbedre dine erstatningsmuligheder og sagens erstatningsbeløb samt sikre, at alle væsentlige detaljer og forhold, relateret til sagen, bliver taget til overvejelse. På den måde får du de bedste forudsætninger for erstatningssagen. 

Der er flere muligheder for erstatninger, som kan afdækkes af en professionel vurdering af din sag, herunder: 

  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Varigt mén
  • Erhvervsevnetab
  • Svie og smerte
  • Helbredelsesudgifter og andet tab
  • Forsørgertabserstatning.

Der er generelt gode odds for at modtage erstatning ved patientskader, da cirka 35 % i dag får medhold i deres sag. Det kræver dog medicinsk indsigt samt erfaring med særlige bevisprincipper, som skal klarlægges ved patientskade erstatning. 

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85