Erstatning efter vold

Det kan være hårdt og traumatiserende at komme igennem et overfald, en voldsepisode eller en voldtægt, hvor offeret ofte får både fysiske og psykiske mén for livet. Som voldsoffer har du dog mulighed for at få erstatning enten fra gerningsmanden, staten eller gerningsmandens efterladte. 

Det gælder erstatning for hvilken som helst skade, som forbrydelsen har påført dig, og uanset om du kender gerningsmanden eller ej. 

Her på siden kan du læse om:

Sådan modtager du voldsoffererstatning 

Bliver du udsat for et overfald eller en anden forbrydelse, er det vigtigt, at du anmelder hændelsen straks til politiet og senest inden 72 timer. Muligheden for at modtage erstatning afhænger nemlig af, at anmeldelsen sker tidsnok og uden ophold grundet muligheden for opklaring af sagen. 

Udover at anmelde hændelsen til politiet bør overfaldet også anmeldes til dit eget ulykkesforsikringsselskab. 

Herefter kan ansøgningen om erstatning ske på følgende måder: 

  1. Krav om erstatning kan rejses mod gerningsmanden, hvis denne er kendt. I dette tilfælde har offeret ret til en beskikket bistandsadvokat, hvis rolle er at beskytte, støtte og styrke offerets position i sagen. 
  2. Kendes eller findes gerningsmanden ikke, kan offeret søge erstatning ved at rette henvendelse til politiet, som udleverer et særligt ansøgningsskema. Politiet fremsender efterfølgende ansøgningen sammen med sagens akter til erstatningsnævnet.

Slutteligt træffer Offererstatningsnævnet den endelige afgørelse om erstatning.

Få gratis advokathjælp til voldsoffererstatning

Bliver du udsat for grov vold eller voldtægt og ønsker at søge erstatning, så kontakt en af vores erstatningsadvokater, så hurtigt som muligt. Vi har den fornødne erfaring og indsigt i erstatning efter vold eller voldtægt og kan sikre, at ansøgningen og processen fører til den erstatning, som du har krav på. 

Har du været udsat for en voldtægt eller anden seksualforbrydelse, vil du i de fleste tilfælde have ret til gratis advokatbistand forud for anmeldelse til politiet. Vi anbefaler, at man som offer for en seksualforbrydelse straks tager kontakt til en bistandsadvokat, som kan vejlede i den svære situation, herunder i korrekt anmeldelse til politiet.

Er du pårørende til én, som har været udsat for vold, og som ikke er i stand til at håndtere sagen alene, kan du som fuldmægtig kontakte os på vegne af offeret. Vi hjælper de pårørende og voldsofre godt og sikkert igennem sagen, og starter også gerne samarbejdet med en fortrolig dialog med jer. 

Advokatbistand i voldsoffersager er i udgangspunktet uden omkostninger for den, det er gået ud over, så længe sagen verserer hos politiet og i retten.

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85