Erstatning efter trafikulykke 

Er du kommet til skade i en trafikulykke, kan det betyde alvorlige varige mén for dig. Trafikskadede personer kan opleve flere kroniske eller psykiske skader, som kan være til stor begrænsning i hverdagen.

Er du skadet efter et færdselsuheld, er du naturligvis berettiget til erstatning for din personskade samt de økonomiske tab, du har lidt som følge af trafikulykken. Derudover er det også muligt at få erstatning for advokatomkostninger samt andre erstatningsposter, herunder:

 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Smerte og svie godtgørelse
 • Behandlings- og medicinudgifter
 • Varigt mén (méngrad fastsættes på baggrund af lægeerklæringer)
 • Erhvervsevnetab
 • Forsørgertabserstatning
 • Andet tab (rimelige advokatomkostninger, erstatning for forlængelse af uddannelse mv.) 

Her på siden kan du læse om:

Hvad dækker erstatning efter en trafikulykke over?

I tilfælde hvor der er et andet motorkøretøj involveret i ulykken, vil der være en ansvarlig skadevolder. Du kan dermed være berettiget til erstatning gennem modpartens ansvarsforsikring, som har erstatningspligt ved personskade og tab, der er påført i forbindelse med trafikulykken. Dette gælder uanset hvem der er skyld i ulykken. Erstatning ved trafikulykke kan blandt andet inkludere:

 • Dækning af udgifter til medicin og behandling.
 • Godtgørelse for svie og smerte eller varigt mén.
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller tab af erhvervsevne.

Du vil som udgangspunkt få fuld erstatning ved en trafikulykke. I visse tilfælde kan din ret til erstatning dog bortfalde, eller erstatningens størrelse kan nedsættes. Dette kan gælde i tilfælde, hvor du har udvist grov uagtsomhed.

Erstatning ved soloulykke

Det er muligt at få erstatning ved en soloulykke, selvom der i så fald ikke som udgangspunkt vil være en ansvarlig skadevolder. Hvis du selv er fører af bilen, skal dette ske gennem forsikringer, du selv har tegnet - eksempelvis førerpladsdækning som del af din bilforsikring eller din egen ulykkesforsikring.

Hvis du er med som passager i en soloulykke, har du ret til erstatning gennem det forulykkede køretøjs ansvarsforsikring.

Gode råd til efter trafikulykken

Er du involveret i en trafikulykke, bør du følge disse råd - både med hensyntagen til dit helbred og dine muligheder for krav på erstatning.

Kontakt din læge

Trafikulykker kan medføre både synlige og usynlige skader. Det er vigtigt, at du søger hjælp fra en læge hurtigst muligt, så du kan få hjælp til de skader, som ulykken har medført. Sørg for at få skaden registreret.

Anmeld skaden

Du skal hurtigst muligt sørge for at anmelde skaden til forsikringsselskaberne, så du kan få erstatning. Dette gælder, uanset hvem der er skyld i ulykken. Hvis der er et andet motorkøretøj involveret, skal skaden anmeldes til modpartens ansvarsforsikring. Bilens ansvarsforsikring er som udgangspunkt altid ansvarlig for din ulykke, også i tilfælde hvor ulykken er din egen skyld.

Kontakt en advokat

Mange erstatningssager efter trafikulykker ender i komplekse retssager. Derfor anbefaler vi, at du kontakter en advokat med speciale i trafikulykke erstatning, så snart du oplever symptomer som følge af ulykken.

Hvilken erstatning har du krav på?

Hvis du har været udsat for en trafikulykke, som har resulteret i varige mén og skader, kan du få erstatning for trafikskader, herunder både psykiske og fysiske. Men hvilken erstatning har du egentlig krav på?

Erstatningen opgøres efter Erstatningsansvarsloven, hvor det som udgangspunkt er muligt at få erstatning for:

 • Svie og smerte efter uheldet
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Varige mén og erhvervsevnetab.

Er du i tvivl om, hvilken slags erstatning du er berettiget til – eller om det eventuelt drejer sig om flere krav – så hjælper vi altid gerne videre i sagen, så du kommer på sporet fra start af det erstatningskrav, som du er berettiget til efter din ulykke.

Hvordan beregnes dit erstatningskrav?

Erstatningen afhænger af flere forhold, hvorfor det kan være svært for mange at navigere i de forskellige krav og regler.

Det er derfor altid en god idé at sætte sig grundigt ind i Erstatningsansvarsloven – eller få en professionel med på sidelinjen, som har reglerne siddende på rygraden.

Hos Håkonsson Advokater kan vi hjælpe dig med at få overblik over mulighederne for erstatning, og så sørger vi for, at dit erstatningskrav beregnes ud fra et korrekt og gennemarbejdet grundlag.

Hvornår skal du have søgt erstatning?

Vil du sikre dig dit erstatningskrav, er der flere frister og krav, som du bør være opmærksom på, så snart du vælger at gå ind i sagen. 

Som udgangspunkt er fristen for at anmelde en trafikskade 3 år fra ulykkesdagen.

Vil du være på forkant med disse – og andre frister – kan du med advokathjælp være sikker på, at vi har styr på, hvilke krav der stilles til dig, førend du kan modtage din berettigede kompensation.

Vi er specialister i trafikulykke erstatning

Det er ikke altid let at navigere i verdenen for erstatningsret, og vi hjælper dig derfor gerne igennem processen, således at du kan få erstatning for dine tab og skader fra færdselsuheldet.

Ved at vælge en advokat som rådgiver i sagen om erstatning efter en trafikulykke, sikrer du samtidig én person, som altid vil være på din side – i modsætning til forsikringsselskabet, der tværtimod kan have interesse i at begrænse dit erstatningskrav mest muligt, når de skal udbetale erstatning til dig.

Resultatet af erstatningssagen får afgørende betydning for din fremtid. Med en erfaren advokat på sidelinjen, som kan hjælpe dig med de juridiske, administrative og praktiske ting, kan du sikre de bedste forudsætninger for at erstatning.

Vi hjælper dig med dokumentationen

Hos Håkonsson Advokater har vi mange års erfaring inden for netop erstatning ved trafikulykke og piskesmæld. Vi kan derfor føre din sag fra start til slut, da vi ligeledes har møderet for såvel byret, landsret og højesteret. Vi står klar til at hjælpe dig med dine forsikringer og andre relaterede områder inden for erstatningsret.

Ifølge Erstatningsansvarsloven er du berettiget til erstatning, hvis du har fået en skade ved en trafikulykke, som en anden person er ansvarlig for. I en erstatningssag er det således alfa og omega, at dokumentationen er i orden. Det er derfor vigtigt, at du har styr på den rette dokumentation, hvis du har været involveret i en trafikulykke. Vores anbefaling er derfor, at du tager fat i en erstatningsadvokat, som ved lige præcis, hvilke og hvordan dokumentationen skal håndteres.

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85