Erstatning efter trafikulykke 

Er du kommet til skade i en trafikulykke, kan det betyde alvorlige varige mén for dig. Trafikskadede personer kan opleve flere kroniske eller psykiske skader, som kan være til stor begrænsning i hverdagen.  

Er du skadet efter et færdselsuheld, er du naturligvis berettiget for din personskade samt de økonomiske tab, du har lidt som følge af trafikulykken.

Som udgangspunkt vil en trafikskade altid resultere i én ansvarlig skadevolder. Her dækker bilens ansvarsforsikring, som har erstatningspligt ved personskade og tab, der er påført i forbindelse med trafikulykken.

Derudover er det også muligt at få erstatning for advokatomkostninger samt andre erstatningsposter, herunder: 

  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Smerte og svie godtgørelse
  • Behandlings- og medicinudgifter
  • Mén (méngrad fastsættes på baggrund af lægeerklæringer)
  • Erhvervsevnetab
  • Forsørgertabserstatning
  • Andet tab (rimelige advokatomkostninger, erstatning for forlængelse af uddannelse mv.) 

Her på siden kan du læse om:

Vi er specialister i trafikulykke erstatning

Det er dog ikke altid let at navigere i verdenen for erstatningsret, og vi hjælper derfor gerne dig igennem processen, således du får kompensation for dine tab og skader fra færdselsuheldet. 

Ved at vælge en advokat som rådgiver i sagen, sikrer du samtidig én person, som altid vil være på din side – i modsætning til forsikringsselskabet, der tværtimod har interesse i at begrænse dit erstatningskrav mest muligt. 

Resultatet af erstatningssagen får afgørende betydning for din fremtid. Med en erfaren advokat på sidelinjen, som kan hjælpe dig med de juridiske, administrative og praktiske ting, kan du sikre de bedste forudsætninger for at modtage erstatning. 

Vi hjælper dig med dokumentationen 

Hos Håkonsson Advokater har vi mange års erfaring inden for netop erstatning ved trafikulykke og piskesmæld. Vi kan derfor føre din sag fra start til slut, da vi ligeledes har møderet for såvel byret, landsret og højesteret. Vi står klar til at hjælpe dig med dine forsikringer og andre relaterede områder inden for erstatningsret. 

I en erstatningssag er det alfa og omega, at dokumentationen er i orden. Det er derfor vigtigt, at du har styr på den rette dokumentation, hvis du har været involveret i en trafikulykke. Vores anbefaling er derfor, at du tager fat i en erstatningsadvokat, som ved lige præcis, hvilke og hvordan dokumentationen skal håndteres.

Hvilken erstatning har du krav på?

Hvis du har været udsat for en trafikulykke, som har resulteret i varige mén og skader, kan du få erstatning for trafikskader, herunder både psykiske og fysiske. Men hvilken erstatning har du egentlig krav på?

Erstatningen opgøres efter Erstatningsansvarsloven, hvor det som udgangspunkt er muligt at få erstatning for: Svie og smerte efter uheldet, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt ved varige mén og erhvervsevnetab. 

Er du i tvivl om, hvilken slags erstatning du er berettiget til – eller om det eventuelt drejer sig om flere krav – så hjælper vi altid gerne videre i sagen, så du kommer på sporet fra start af det erstatningskrav, som du er berettiget til efter din ulykke.

Hvordan beregnes dit erstatningskrav?

Erstatningen afhænger af flere forhold, hvorfor det kan være svært for mange at navigere i de forskellige krav og regler. 

Det er derfor altid en god idé at sætte sig grundigt ind i Erstatningsansvarsloven – eller få en professionel med på sidelinjen, som har reglerne siddende på rygraden. 

Hos Håkonsson Advokater kan vi hjælpe jer med at få overblik over mulighederne for erstatning, og så sørger vi for, at dit erstatningskrav beregnes ud fra et korrekt og gennemarbejdet grundlag.

Hvornår skal jeg senest have søgt erstatning?

Vil du sikre dig dit erstatningskrav, er der flere frister og krav, som du bør være opmærksom på, så snart du vælger at gå ind i sagen. 

Som udgangspunkt er fristen for at anmelde en trafikskade 3 år fra og med den dag, hvor du finder ud af, at du har en skade. Er denne frist overskredet, kan Patienterstatningen ikke behandle sagen, hvorfor dit erstatningskrav af samme grund går tabt. 

Skaden må samtidig ikke være ældre end 10 år.

Vil du være på forkant med disse – og andre frister – kan du med advokathjælp være sikker på, at vi har styr på, hvilke krav der stilles til dig, førend du kan modtage din berettigede kompensation.

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85