Advokat med speciale i erstatningsret

Er du kommet til skade og har du brug for advokatbistand? Vi har bred erfaring med erstatningsret og tilbyder juridisk rådgivning og bistand til lige netop din situation.
 

Hos Håkonsson Advokater har vi mange års erfaring inden for erstatningsret, og vi kender til de muligheder og udfordringer, som man ofte vil møde på vejen i en erstatningssag. 

En erstatningssag kan være lang og kompliceret og har ofte stor økonomisk betydning, men med de rette værktøjer og indsigt i processerne, er der god chance for, at du kan modtage den erstatning, som du har krav på. 

Erstatningssager ender dog ofte i retssager, og det betyder, at der vil være juridiske aspekter, som skal tages højde for, før sagen kan blive afsluttet. Det er her, vi kommer ind i billedet og bistår med advokathjælp i erstatningssager. 

Hos Håkonsson Advokater har vi møderet for byret, landsret og højesteret. Det betyder, at vi kan følge din sag gennem alle sagens processer - fra fremsættelse af erstatningskrav til retssag. Vi er med dig fra første skridt og kan støtte dig i alle de juridiske aspekter, men også følgekonsekvenserne, såsom problemstillinger i forbindelse med dine private forsikringer, kommunen eller myndighederne. 

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad end der er tale om erstatning efter arbejdsskade, patientskade, trafikskade, piskesmældsskade eller vold, så kan vi hjælpe dig. Vi har stor erfaring med erstatnings- og forsikringsret og står altid klar med en gratis forhåndsvurdering af din sag.

Trafikuheld

Har du været udsat for en trafikulykke og er blevet skadet som følge af egen fejl eller en anden bilists fejl eller forsømmelse, kan du have ret til at modtage erstatning. Det er uden betydning om ulykken er din skyld, eller den anden bilists skyld.

Et trafikuheld kan have alvorlige konsekvenser for dem, der er involveret. Udover fysiske skader kan det også medføre følelsesmæssig og økonomisk belastning. Det kan være en overvældende og traumatisk oplevelse at blive påkørt i trafikken, men det er vigtigt at kende sine rettigheder og muligheder for en erstatning i tilfælde af personskade. I mange tilfælde er det muligt at få erstatning for de tab og skader, der er opstået som følge af trafikulykken.

Piskesmæld

Har du været involveret i en bilulykke, hvor du har været udsat for piskesmæld, kan du have ret til erstatning.

Et piskesmæld er en almindelig skade, der kan opstå som følge af et trafikuheld. Det opstår typisk, når hovedet pludseligt kastes fremad og tilbage med stor kraft, hvilket strækker og overbelaster muskler, sener og led i nakken. Piskesmæld kan være en smertefuld og invaliderende oplevelse med alvorlige konsekvenser for dit fysiske og mentale helbred. Det er dog muligt at få erstatning efter piskesmæld, der kan hjælpe dig med at kompensere for de skader og omkostninger, du har lidt som følge af ulykken.

Patientskader

Har du lidt skade som følge af lægebehandling, kan du søge patienterstatning. Det kan være som følge af både fysiske og psykiske skader, men skaden skal have haft betydelige konsekvenser for ens livskvalitet og evne til at udføre dagligdagsaktiviteter.

Patienterstatning er en form for erstatning, der gives til personer, der er blevet påført skade som følge af lægelige fejl eller uhensigtsmæssig behandling. Det kan også omfatte erstatning til patienter, der har lidt skade som følge af en ulykke eller fejl i forbindelse med en operation. Erstatningen kan dække både økonomiske tab, såsom tabt arbejdsfortjeneste og medicinske udgifter samt ikke-økonomiske tab som smerte og lidelse.

Arbejdsskader

Har du været udsat for en skade, der er sket som følge af arbejdet eller arbejdsvilkårene, kan du søge arbejdsskadeerstatning. Det kan både være i tilfælde af fysiske skader som brud eller forstuvning efter en ulykke på arbejdspladsen eller det kan være en arbejdsrelateret sygdom som eksempelvis høreskader eller stress.

Arbejdsskadeerstatning er en form for erstatning, der gives til personer, der har lidt skade som følge af en arbejdsulykke. En arbejdsulykke er en pludselig opstået henvendelse (under 5 dage), der sker i forbindelse med arbejdet og medfører skade på personens fysiske og mentale helbred. En erhvervssygdom er noget der sker over længere tid (mere end 5 dage). Erstatningen dækker normalt udgifter til lægebehandling, medicin, genoptræning og andre nødvendige udgifter, der er opstået som følge af arbejdsulykken. Derudover kan der også være erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og eventuelle varige følger.

Voldsofferskader

Har du været udsat for vold, kan du søge voldsoffererstatning. Det kan være i tilfælde af overfald, voldtægt, grov vold, trusler eller andre former for voldelige handlinger.

Voldsoffererstatning er en form for erstatning, der gives til personer, der har været udsat for voldskriminalitet. Det kan omfatte fysisk eller psykisk skade, økonomisk tab eller andre konsekvenser af voldshandlingen. Erstatningen kan dække udgifter til lægebehandling, psykologhjælp, tabt arbejdsfortjeneste, erstatning for varigt mén og andre relaterede omkostninger.

Private forsikringer

Hvis du påfører dig skade i forbindelse med f.eks. en trafikulykke eller en forbrydelse, skal du først og fremmest finde ud af, hvordan det står til med dine private forsikringer. Du bør undersøge, hvilke forsikringsdækninger du har (f.eks. ulykkesforsikring, arbejdsudygtighedsforsikring og sygeforsikring) og anmelde skaden til det pågældende forsikringsselskab.

Er du i tvivl om, hvordan du er forsikret eller hvilke forsikringer, der kan hjælpe dig i din situation, kan vi bidrage med juridisk vejledning. Vi kan også hjælpe dig med at få den erstatning, du har krav på, hvis der opstår uenigheder mellem forsikringsselskaberne. 

Vi er med dig hele vejen

Hvis du har været udsat for skade som følge af f.eks. lægebehandling, vold eller et trafikuheld, kan det være en svær og følelsesmæssig udfordrende situation at stå i. Udover at håndtere de fysiske konsekvenser af skaden, vil der ofte være økonomiske og juridiske spørgsmål, der skal tages stilling til. I sådanne tilfælde kan det være en god idé at søge hjælp fra en erstatningsadvokat.

Som din erstatningsadvokat kan vi vejlede og rådgive dig gennem hele erstatningsprocessen og sikre, at alle nødvendige skridt bliver taget. Vores mål er at sikre, at du får den erstatning, du fortjener, så du kan komme videre og genoprette så meget som muligt af det, du har mistet.

Vi kan hjælpe med at indsamle alle nødvendige beviser og dokumentation, der kan støtte erstatningskravet, herunder medicinske rapporter, politirapporter, billeder og vidneudsagn. Vi vil også arbejde sammen med eksperter, der kan vurdere skadernes omfang og de påvirkninger, de har på ofrets liv.

Når vi har indsamlet alle nødvendige oplysninger og dokumentation, vil vi formulere og fremsætte dit erstatningskrav. Vi vil sikre, at kravet er korrekt og omfattende, og at det indeholder alle relevante tab og skader, herunder både økonomiske tab som lægeudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt ikke-økonomiske tab som smerte og lidelse.

Som din erstatningsadvokat vil vi repræsentere dig og dine interesser under hele processen. Vi vil bl.a. håndtere al kommunikation og forhandling med forsikringsselskaberne på dine vegne. Forsikringsselskaber vil ofte forsøge at minimere erstatningen, men som din advokat vil vi sikre, at du får den fulde erstatning, du er berettiget til. Hvis forsikringsselskabet ikke er villige til at forhandle, kan vi også hjælpe dig med at føre din sag i retten.

Vores mål er at sikre, at du får den erstatning, du fortjener, og at du ikke bliver udsat for uretfærdige eller uhensigtsmæssige afvisninger af dit erstatningskrav.

Vi forstår, at det kan være overvældende at skulle håndtere en erstatningssag samtidig med at komme sig efter en skade. Derfor er vi her for at lette byrden for dig og sikre, at du får den nødvendige støtte og vejledning gennem hele processen.

Vi gennemgår din sag uforpligtende og gratis

Som din advokat vil vi være 100 % på din side, og vi har kun interesse for dig og din sag. Vi gennemgår dog altid gerne din sag uforpligtende og gratis, så du har indsigt i dine muligheder for at få erstatning. På den måde har vi alle fælles fodslag, hvis vi beslutter os for at gå videre med sagen. 

Kontakt os for at høre mere eller læs om vores forskellige ydelser inden for erstatningsret: 

Hvad koster en erstatningsadvokat? Find vores priser her eller kontakt os for et uforpligtende overslag.