Dødsbobehandling

Når et familiemedlem eller en anden person afgår ved døden, kan der opstå flere spørgsmål i forbindelse med håndtering af dødsboet og kontakten til Skifteretten. En dødsbobehandling er en omfattende proces, og det kan være svært at vide, hvilke opgaver, der skal løftes og hvem der skal gøre hvad. Arvingerne har mange praktiske gøremål, som skal varetages, og det kan være uoverskueligt, når man også skal tage sig af bl.a. planlægning af begravelse.

Står du tilbage som pårørende, kan det være en fordel at søge advokatbistand i forbindelse med dødsbobehandling. På den måde slipper du for meget unødig stress og bekymringer i en i forvejen svær tid. Hos Håkonsson Advokater har vi mange års erfaring inden for den juridiske behandling af dødsbo og står klar til at tage rollen som din advokat til dødsbobehandling.

Få et prisestimat

Hvordan forløber processen for dødsbobehandling? 

Første spørgsmål, der altid melder sig, når en person går bort, er, hvem arvingerne er til dødsboet og boets aktiver. Herefter har bobestyreren en lang række ting, der skal tages stilling til, såsom Proklama, åbningsstatus, undersøgelse af krav mod boet samt udarbejdelse og godkendelse af boopgørelse. Det er vigtigt, at disse skridt tages korrekt og i tide, da der desuden følger frister, som man skal være opmærksom på som bobestyrer. 

Proklama i Statstidende

Statstidende er et offentligt tilgængeligt dokument, som kan findes på nettet. Der skal indrykkes en annonce (en proklama), som går ud på at informere alle boets kreditorer om, at personen er gået bort. Kreditorer har herefter 8 uger til at gøre krav på boets gæld til dem (proklamafristen).

Åbningsstatus

Når proklamafristen er udløbet, skal der udarbejdes en åbningsstatus for boet. Den viser afdødes aktiver og passiver fra dødsdagen. Der er her kun tale om en foreløbig status, og den sendes til arvingerne og til SKAT.

Undersøgelse af krav mod boet

Bobestyrerne skal herefter undersøge de krav, der er kommet ind fra potentielle kreditorer. Det kan ske, at der er kommet nogle krav, der ikke er korrekt, og i dette tilfælde kan kravet ikke anerkendes. Hvis et krav bliver anerkendt, skal kreditoren have sine penge først.

Boopgørelsen

Næste skridt og et af de vigtigste elementer i boets behandling er værdisætningen af afdødes formue – også kaldet boopgørelsen – af alle aktiver og passiver, som efterlades af den afdøde. Aktiver er alt, der har en positiv værdi og kan omsættes til penge, f.eks. fast ejendom og andre ejendele, imens passiver er alt med negativ værdi, f.eks. gæld til kreditorer. I praksis vil hele denne proces indeholde flere aspekter, f.eks. affektionsværdier, arvestykker, tilgodehavender og lignende, hvilket gør det til et meget komplekst regnestykke. Der er også en lang række juridiske aspekter forbundet med boopgørelsen, hvorfor det bør vendes med en dødsboadvokat, der har erfaring med netop dødsbobehandling. 

Godkendelse af boopgørelsen

Til sidst i processen indkalder bobestyreren til et afsluttende møde med arvingerne, som i sidste ende skal godkende en endelig boopgørelse. Derefter er det SKAT og Skifterettens opgave at godkende boopgørelsen.

Som din dødsbobehandling advokat kan vi hjælpe dig igennem hele processen.

Valg af skifteform ved dødsbobehandling

Der findes en række forskellige skifteformer, som kan vælges ved en dødsbobehandling, og valget afhænger af det pågældende bo samt arvingernes situation. Det er dog som udgangspunkt afdødes arvinger, der skal tage stilling til behandlingen af dødsboet.

De forskellige skifteformer, som der kan vælges imellem, er: 

 • Boudlæg
 • Ægtefælleudlæg
 • Uskiftet bo
 • Privat skifte
 • Bobestyrerbo
 • Insolvent bo

Boudlæg

Boudlæg benyttes kun til afslutning af dødsboer med en samlet værdi på højst 47.000 kr. (2022). Når der benyttes boudlæg, bliver hele boet udleveret til den nærmeste pårørende eller til den, der har sørget for begravelsen, f.eks. en institution eller en kommune.

Ægtefælleudlæg

Ægtefælleudlæg kan benyttes, hvis den afdøde efterlader sig en ægtefælle, og parrets fælles formue og gæld er under et vist beløb. Ægtefællen skal så "vedgå arv og gæld" og på den måde overtage både den afdødes gæld og værdier. Ægtefællen skal ikke betale boafgift til staten.

Uskiftet bo

Uskiftet bo er en mulighed, hvis den afdøde efterlader sig en ægtefælle samt fælles børn. Ægtefællen overtager ved uskiftet bo ansvaret for al gæld fra den afdøde. Hvis afdøde har egne børn, skal de acceptere, at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.

Privat skifte

Dødsboer kan også behandles af arvingerne selv - både med og uden en advokats hjælp. Der skal være opfyldt en række krav, før Skifteretten vil lade arvingerne behandle et dødsbo som privat skifte, bl.a. skal alle arvinger være enige, myndige og må ikke være insolvente.

Bobestyrerbo

Ved bobestyrerbo er det en professionel bobestyrer, der sørger for at gøre boet op og afslutte det på arvingernes vegne. Et dødsbo skal skiftes med en bobestyrer i tilfælde af:

 • Dødsboet har en større gæld end værdier
 • Den afdøde i et testamente har bestemt, at skifte skal ske med bobestyrer
 • Der er uenighed blandt arvingerne ang. skifteform
 • En eller flere arvinger ønsker skifte med bobestyrer
 • Der er usikkerhed om arvinger
 • Dødsboet skal skiftes, og der ikke er en myndig arving, som er solvent

Insolvent bo

Et insolvent dødsbo er et bo, hvor gælden overstiger værdien af boets aktiver. I et insolvent bo er det kreditorerne, der bestemmer. Arvingerne har ingen indflydelse og hæfter til gengæld heller ikke for afdødes gæld.

Få professionel hjælp til dødsbobehandling

Står du og mangler en dødsboadvokat, så tag fat i os. Vi hjælper dig med at vælge den mest hensigtsmæssige måde at behandle boet på - og vi står som din advokat til rådighed til at vejlede og besvare alle dine spørgsmål inden første møde i Skifteretten, hvor der skal træffes afgørelse om skifteform. Vi varetager også gerne alle juridiske processer, der forekommer i forbindelse med dødsbobehandling.

Prøv vores dødsboberegner

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85