Advokater med speciale i forældremyndighed, bopæl og samvær

Sager om forældremyndighed kan være langvarige og komplicerede, og alle parter vil ofte være stærkt følelsesmæssigt involveret i, at sagen ender til deres fordel. 

Hos Håkonsson Advokater forstår vi alvoren i forældremyndighedssager, og vores mangeårige erfaring med børnesager kan sikre, at du er godt klædt på, hvis du som forælder står midt i en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær over dit barn eller børn.

Hvad indebærer forældremyndigheden?

Som udgangspunkt har alle forældre i Danmark fælles forældremyndighed over et barn – også ugifte forældre. Det betyder, at man har fælles omsorgs- og økonomisk pligt overfor barnet. 

Som forældre med fælles forældremyndighed skal man derfor blive enige om og sammen træffe væsentlige beslutninger, der vedrører barnet, eksempelvis valg af skole, medicinsk behandling mv. Forældremyndigheden kan dog også tillægges den ene forælder i flere tilfælde, f.eks. hvis en domstol træffer beslutning herom.

Fælles forældremyndighed

Hvis man har fælles forældremyndighed, skal man i fællesskab blive enige om de store beslutninger i barnets liv - og fælles forældremyndighed kræver således at man indhenter samtykke ved den anden forælder, hvis barnet f.eks. skal skifte skole.

Hvis forældrene ikke kan samarbejde, er der mulighed for at få den fælles forældremyndighed taget op til revurdering. Der bliver her af retten vurderet, hvilken forælder, der har de bedste forudsætninger for at varetage barnets interesse. Barnets ønsker kan også tages med i betragtning.

Fuld forældremyndighed

Hvis man som forælder har den fulde forældremyndighed, så er man alene ansvarlig for barnets økonomiske og personlige forhold. Man skal således ikke indhente samtykke ved den anden forælder i tilfælde af f.eks. skoleskifte eller bopælsforhold.

Fuld forældremyndighed har dog intet med samvær at gøre. Disse træffes uafhængigt af hinanden.

Ingen forældremyndighed

Hvis man ikke har forældremyndighed over barnet, har man stadig ret til samvær. Man kan også have ret til at blive holdt opdateret på, hvordan barnet har det.

Ønsker man mere indflydelse på væsentlige beslutninger i barnets liv, kan man med hjælp fra med sin egen advokat med speciale i forældremyndighed søge om revurdering af forældremyndigheden.

Hvis der opstår uenigheder om forældremyndighed 

I sager, hvor der opstår uenighed om forældremyndigheden over et barn, kan det være en fordel at opsøge professionel juridisk rådgivning gennem en advokat. En familieadvokat vil varetage dine og dit barns bedste interesser og samtidig sikre, at sagen forløber så gnidningsfrit som muligt mellem dig og den anden forælder. 

Vælger én af jer at søge om fuld forældremyndighed, vil sagen først og fremmest skulle behandles i Familieretshuset, hvor man i fællesskab vil forsøge at finde frem til en fornuftig løsning, der fungerer for begge forældre og naturligvis også barnet. Her kan det være en fordel at have en advokat med på sidelinjen, som kan bevare overblikket og komme med relevante løsninger på problematikken. 

Familieretshuset kan ikke træffe endelig afgørelse om forældremyndighed. Det betyder, at hvis der efter mødet med Familieretshuset fortsat ikke kan opnås enighed om forældremyndigheden, vil sagen blive behandlet i retten. I Familieretten vil en dommer vurdere, hvad barnets bedste er og kan i sidste ende træffe en afgørelse. Vi kan som din familieadvokat møde både i byretten og landsretten og hjælpe med at føre sagen til din og barnets fordel. 

Vores erfaring er, at der generelt skal meget til, før forældremyndigheden overdrages til én forælder. Afgørelsen træffes dog altid ud fra, hvad der vil være bedst for barnet. 

Bopæl og bopælsforælder

Går et forældrepar fra hinanden, skal det besluttes, hvor barnet eller børnene skal have fast bopæl. Her taler man om bopælsforælder og samværsforælder, hvor bopælsforælderen generelt har flere rettigheder over barnet. Bopælsforælderen kan f.eks. beslutte, hvor barnet skal bo, hvilken daginstitution barnet skal gå i og hvilke fritidsaktiviteter, barnet skal deltage i.

I forbindelse med spørgsmålet om bopæl, er det dog muligt for forældrene i fællesskab at lave en aftale om delt bopæl. Det betyder, at begge forældre ender med at få indflydelse på beslutningerne relateret til barnet. Det kræver dog at forældrene er enige - ellers skal der startes en bopælssag i Familieretshuset, der har til formål at afgøre, hvor barnet skal bo og have folkeregister ud fra barnets interesser.

Retten til samvær 

Er man ikke bopælsforælder, men derimod samværsforælder, har man ret til samvær med sit barn/sine børn. Det er vigtigt, at denne ret varetages, så båndet mellem barn og forælder ikke svækkes, blot fordi man ikke er tildelt som barnets bopæl. 

Som forældre kan man selv indgå en samværsaftale, der afgør rammerne for samværet mellem forælderen og barnet. Kan man ikke selv komme til enighed om denne aftale, vil sagen skulle afgøres af Familieretshuset. 

Ender sagen her, kan det være en god idé at opsøge en erfaren forældremyndighed advokat, der kender til forholdene ved bopæls- og samværssager. Kontakt os gerne for at høre mere, hvis I står med juridiske udfordringer i forbindelse med et brud eller en skilsmisse. 

Vores advokater klæder dig godt på

For at være bedst muligt klædt på til sagen, kan vi som din familieadvokat hjælpe dig med både praktiske og juridiske omstændigheder. Vi står klar med hjælp og rådgivning i sager om både forældremyndighed, bopæl og samvær og kæmper for dit barn/dine børns bedste interesser.

Kontakt os gerne for at få overblik over din sag og dine muligheder i en juridisk sag, hvor dit barn eller børn er involveret. 

Familieadvokatens Q&A

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85