Advokater med speciale i forældremyndighed, bopæl og samvær

Sager om forældremyndighed kan være langvarige og komplicerede, og alle parter vil ofte være stærkt følelsesmæssigt involveret i, at sagen ender til deres fordel. 

Hos Håkonsson Advokater forstår vi alvoren i forældremyndighedssager, og vores mangeårige erfaring kan sikre, at du er godt klædt på, hvis du som forælder står midt i en sag om forældremyndigheden, bopæl eller samvær over dit barn eller børn.

Som udgangspunkt har alle forældre i Danmark fælles forældremyndighed over et barn – også hvis man er ugift. Det betyder, at man har fælles omsorgs- og økonomisk pligt overfor barnet. 

Som forældre med fælles forældremyndighed skal man derfor blive enige om flere beslutninger, der vedrører barnet, eksempelvis valg af skole, medicinsk behandling mv. 

Her på siden kan du læse om:

Hvis der opstår uenigheder om forældremyndighed 

I sager, hvor der opstår uenighed om forældremyndigheden over et barn, kan det være en fordel at opsøge professionel juridisk rådgivning gennem en advokat. En advokat vil varetage dine og dit barns bedste interesser og samtidig sikre, at sagen forløber så gnidningsfrit som muligt mellem dig og den anden forælder. 

Vælger én af jer at søge om fuld forældremyndighed, vil sagen først og fremmest skulle behandles i Familieretshuset. Her kan det være en fordel af have en advokat med på sidelinjen, som kan bevare overblikket og komme med relevante løsninger på problematikken. 

Kan der efter mødet med Familieretshuset fortsat ikke opnås enighed om forældremyndigheden, vil sagen blive behandlet i retten. Her kan vi som din advokat møde både i byretten og landsretten og hjælpe med at føre sagen til din og barnets fordel. 

Vores erfaring er, at der generelt skal meget til, førend forældremyndigheden overdrages til én forælder. Afgørelsen træffes dog altid udfra, hvad der vil være bedst for barnet. 

Bopæl og bopælsforælder

Går et forældrepar fra hinanden, skal det besluttes, hvor barnet eller børnene skal have fast bopæl. Her taler man om bopælsforælder og samværsforælder, hvor bopælsforælderen generelt har flere rettigheder over barnet. 

I forbindelse med spørgsmålet om bopæl, er det dog muligt for forældrene i fællesskab at lave en aftale om delt bopæl. Det betyder, at begge forældre ender med at få indflydelse på beslutningerne relateret til barnet. 

Retten til samvær 

Er man ikke bopælsforælder, men derimod samværsforælder, har man ret til samvær med sit barn/sine børn. Det er vigtigt, at denne ret varetages, så båndet mellem barn og forælder ikke svækkes, blot fordi man ikke er tildelt som barnets bopæl. 

Som forældre kan man selv indgå en samværsaftale, der afgør rammerne for samværet mellem forælderen og barnet. Kan man ikke selv komme til enighed om denne aftale, vil sagen skulle afgøres af Familieretshuset. 

Ender sagen her, kan det være en god idé at opsøge en erfaren advokat, der kender til forholdene ved bopæls- og samværssager. Kontakt os gerne for at høre mere, hvis I står med juridiske udfordringer i forbindelse med et brud. 

Vores advokater klæder dig godt på

For at være bedst muligt klædt på til sagen – hvad end det drejer sig om forældremyndighed, bopæl eller samvær – kan vi som din advokat hjælpe dig både med de praktiske og juridiske omstændigheder. 

Kontakt os gerne for at få overblik over din sag og dine muligheder i en juridisk sag, hvor dit barn eller børn er involveret. 

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85