Skilsmisseadvokat

En skilsmisse er en svær følelsesmæssig proces, der omfatter en del praktiske beslutninger. I forbindelse med en skilsmisse eller separation er det derfor ofte uundgåeligt, at der opstår mange spørgsmål, som man skal tage stilling til. Rent praktisk er der eksempelvis en del betingelser, som skal være opfyldte, førend skilsmissen kan gennemføres af Familieretshuset. 

Det betyder, at de involverede parter eksempelvis skal være enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, hvem der skal blive boende i nuværende bolig, enighed om ægtepagt mv. 

Denne proces og overensstemmelse er ikke altid ligetil, især ikke når der er stærke følelser involveret, og det kan derfor være en god idé at opsøge rådgivning og støtte hos en skilsmisseadvokat, som vil være på din side under hele sagen. 

Hos Håkonsson Advokater har vi arbejdet med skilsmissesager i flere år, og vi kender til de både personlige og juridiske udfordringer, der kan opstå som følge af et ægteskabsbrud. 

Familiehandler

Skilsmisseskøde 4.500,-
Handel mellem ugifte samlevende 6.250,-

Kontakt os

Her på siden kan du læse om:

Hvad er en skilsmisse?

En skilsmisse er den endelige afslutning af et ægteskab, og det har flere juridiske konsekvenser:

  1. Formuefællesskab ophører: Din tidligere ægtefælle og dig skal dele alt, hvad I ejer ligeligt mellem jer.
  2. Arveretten bortfalder: Så snart I har ansøgt om separation eller skilsmisse, arver I ikke længere efter hinanden.
  3. I kan gifte jer med en anden.

Bodeling ved skilsmisse

Hvis I er enige om at I ønsker at blive skilt, kan I blive det med det samme. Der er dog nogle enkelte forhold, I skal være enige om, før en skilsmisse kan gennemføres.

En klassisk udfordring, som de fleste skilsmissepar oplever, er bodeling af hjemmet og dets aktiver. Her skal man også tage stilling til, om der skal gives ægtefællebidrag samt hvem af parterne, der skal overtage et eventuelt fælles lejemål.

Bodelingen

I dansk lovgivning er der formuedeling eller formuefællesskab, hvilket betyder, at ægtefællernes formue og fælles værdier deles ligeligt, når de vælger at blive skilt. Der er dog også en række undtagelser til den regel, som kan være aftalt i en ægtepagt eller være indskrevet direkte i lovgivningen på området. Der kan f.eks. være aftalt særeje for én eller begge parter, men der er også i lovgivningen nævnt nogle eksempler på både passiver og aktiver, der ikke hører med. Der er her bl.a. tale om personlige erstatninger og personlige genstande, der udelukkende tjener en ægtefælles personlige brug (f.eks. smykker).

Bodeling foregår rent praktisk ved at man udarbejder en oversigt over alle aktiver og passiver, lister det op i en bodelingsaftale og beskriver, hvordan det skal fordeles. Begge parter har krav på halvdelen af formuen fratrukket gælden, og den kan enten udbetales kontant eller ved at man modtager nogle aktiver, som har en værdi (f.eks. et hus eller en bil).

Hvis ægtefæller kan blive enige om en bodelingsaftale, har man indgået en aftale. Hvis ikke, skal man i stedet i retten for at få delt sin formue.

Ægtefællebidrag

Når man bliver gift, har man pligt til at forsørge hinanden, og når man bliver skilt, skal man tage stilling til spørgsmålet om ægtefællebidrag. Ægtefællebidrag er et bidrag, som den ene ægtefælle kan pålægges at betale til den anden ægtefælles forsørgelse. Det er især relevant, hvis der er stor forskel på din og din tidligere ægtefælles indkomst. Det skal nævnes, at der ikke er stor sandsynlighed for at modtage ægtefællebidrag, hvis begge ægtefæller er i job og dermed har indtægter, men det er relevant at lave en aftale herom, hvis den ene part f.eks. har været hjemmegående og passet børnene, imens den anden part har forsørget familien økonomisk.

Hvis I ikke kan blive enige om ægtefællebidrag, kan I bede Familieretshuset om at træffe afgørelse. Familieretshuset fastsætter beløbet ud fra forskellen mellem jeres indkomster.

Fælles lejemål

Hvis I bor i en fælles lejebolig, når I skal skilles, skal I i forbindelse med skilsmisse tage stilling til, hvem der skal have ret til at blive boende i den fælles bolig, før I kan blive skilt. Det er her ikke relevant, hvem der står anført som lejer i lejekontrakten.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der må blive boende i det fælles lejemål, skal Familieretten afgøre det, før en skilsmisse kan gennemføres. Familieretten træffer afgørelse ud fra, hvem der har mest behov for at blive boende.

Kan der ikke nås til enighed om hverken bodeling, ægtefællebidrag og det fælles lejemål, kan advokaten hjælpe jer frem til den mest optimale løsning. Det er vores erfaring, at det mest acceptable forlig mellem parterne ofte opstår ved, at begge parter er repræsenteret af hver sin advokat. 

Se vores priser på skilsmisseskøde her

Forældremyndighed ved skilsmisse

Der sker ikke automatisk ændringer i forældremyndigheden, når I går fra hinanden, bliver separeret eller skilt. I vil fortsat have fælles forældremyndighed over fælles børn, og den ene af jer vil blive bopælsforælder, imens den anden bliver samværsforælder.

Hvis der i forbindelse med skilsmissen bliver problemer med at samarbejde omkring barnet eller børnene, kan den fælles forældremyndighed tages op til revurdering.

Hvis I ikke kan blive enige om skilsmisse

Hvis der parterne imellem er uenighed om skilsmisse, kan det alligevel lade sig gøre. I ægteskabsloven er der nævnt nogle særlige grunde, der giver en ægtefælle ret til direkte skilsmisse.

  • Forudgående separation i mere end seks måneder: Hvis I har været separeret i seks måneder, kan I blive skilt, uanset om I er uenige om det. Det sker ikke automatisk, så I skal selv ansøge om det.
  • 2 års adskillelse pga. uoverensstemmelser: Hvis I har boet hver for sig i mere end 2 år, kan I blive skilt, uanset om I er uenige om det. Begrundelsen for adskillelsen skal dog være uoverensstemmelser.
  • Utroskab: Hvis din ægtefælle har været utro, kan I blive skilt, medmindre I er enige om at lade troskabspligten bortfalde, dvs. hvis du har tilgivet din ægtefælle for utroskaben. Derudover gælder der også visse tidsfrister. Du skal ansøge om skilsmisse senest 6 måneder efter, at du har opdaget utroskaben. Hvis du først opdager utroskaben efter mere end 2 år, bortfalder din mulighed for direkte skilsmisse.
  • Fysisk & psykisk vold: Hvis din ægtefælle udøver vold eller seksuelt overgreb mod dig eller dine børn, kan I blive skilt, uanset om I er uenige i det. Der gælder dog også her nogle tidsfrister. Du skal søge om skilsmisse senest et år efter, at volden er opdaget og senest 3 år efter, at volden har fundet sted, ellers bortfalder din mulighed for direkte skilsmisse.

Derudover giver bigami og børnebortførelse også en ægtefælle ret til direkte skilsmisse.

Hos Håkonsson Advokater kan vi som din skilsmisseadvokat hjælpe dig gennem hele processen og sørge for at du kommer godt ud på den anden side.

Sikr dig selv med neutral og professionel advokatbistand 

En skilsmisseadvokat står i en mere neutral position end dig, der kan være følelsesmæssig påvirket af hele skilsmissen og sagen. Det kan derfor være svært at overskue situationen, hvorved man ikke altid får tænkt alle scenarier og konsekvenser igennem, inden man tager en beslutning. 

Men beslutninger, der tages i forbindelse med skilsmissen, vil ofte påvirke dig mange år ud i fremtiden, hvorfor det er vigtigt, at der inddrages professionel og konkret skilsmisse rådgivning. 

Med en skilsmisse kan der desuden følge flere komplikationer, der kan resultere i juridiske sager, herunder eksempelvis spørgsmål om forældremyndighed, børnebidrag, pension mv. 

Uanset din situation er det derfor en god idé at søge professionel rådgivning hos en advokat med speciale i skilsmisse og bodeling.

Skab tryghed med en erfaren skilsmisseadvokat

Hos Håkonsson Advokater vil vi hjælpe dig bedst muligt gennem din separation eller skilsmisse. Vi står altid klar til at hjælpe, hvis der opstår uenigheder i processen, og vi hjælper dig godt og sikkert på vej, så du kender dine rettigheder og ikke kommer juridisk i klemme.

Tag fat i os, hvis du søger en erfaren og god skilsmisseadvokat.

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85