Juridisk rådgivning for samlevende

Et ægteskab kan sikre jer både juridisk og økonomisk, men samlevende – ugifte – par derimod er ikke reguleret af loven på samme måde som ved et ægteskab, hvilket både har betydning under og efter samlivet samt i tilfælde af dødsfald.

Der findes dog flere måder, hvorpå man kan sikre sig selv og hinanden – også hvis man ikke ønsker at gifte sig. 

Sikr jer selv og hinanden med et testamente

Først og fremmest kan I udarbejde et testamente, som kan sikre, at I som samlevende er stillet på samme måde som ved ægteskab. Det kan være en fordel, hvis man som par har fælles aktiver af værdi, herunder eksempelvis fast ejendom, eller hvis der er børn involveret. 

Ugifte par har nemlig som udgangspunkt ikke arveret efter hinanden, og det gælder uanset længden af samlivet. 

Det er desuden en mulighed at indgå en aftale på forhånd, som klargør, hvordan fællesboet deles, såfremt man vælger at gå fra hinanden. Reglen er nemlig, at fællesboet deles ligeligt mellem de to, hvis man ikke laver et testamente eller en indbyrdes aftale. 

Ønsker I hjælp i forbindelse med udarbejdelse af aftalen eller testamentet, er vores advokater hos Håkonsson Advokater erfarne inden for netop rådgivning for samlevende eller gifte par. 

Vi har en fast pris for handel mellem ugifte samlevende, hvor der er ingen skjulte omkostninger forbundet. 

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85