Advokathjælp til fremtidsfuldmagter

Det er ikke nemt at spå om fremtiden, men du kan sikre dig selv med en fremtidsfuldmagt, så du har kontrol over, hvem der kan handle på dine vegne den dag, du ikke selv er i stand til det. 

Hos Håkonsson Advokater er vi specialiserede i fremtidsfuldmagter og hjælper dig gerne med at skræddersy en fremtidsfuldmagt, der passer til dine ønsker og behov, så du er godt dækket ind i tilfælde af inhabilitet.

Her på siden kan du læse om:

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, hvor en person giver en anden person, kaldet fuldmægtigen, bemyndigelse til at varetage sine interesser samt til at træffe beslutninger på sine vegne i tilfælde af at man ikke længere selv er i stand til det. Det kan f.eks. være i tilfælde af alvorlig sygdom eller demens.

En fremtidsfuldmagt er altså en måde at sikre, at dine rettigheder og dine egne interesser bliver varetaget, selvom du ikke længere er i stand til at gøre det selv. På den måde er du sikker på, at de personer, som tager valg på vegne af dig, er nogle, du selv har valgt. En fremtidsfuldmagt kan omfatte personlige og økonomiske forhold, men du vælger helt selv hvor meget eller hvor mange beføjelser, dine fuldmægtige skal have.

Alle personer kan oprette en fremtidsfuldmagt. Man skal dog være fyldt 18 år. Det er også vigtigt at oprette en fremtidsfuldmagt, mens man stadig er rask og i stand til at tage beslutninger, da det kræver en vis grad af mental klarhed og kompetence. Derudover er det også vigtigt at vælge en pålidelig og tillidsfuld person som fuldmægtig, da vedkommende vil have beføjelse til at handle på ens vegne.

En fremtidsfuldmagt kan være en vigtig del af din fremtidsplanlægning og kan give ro i sindet i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Det kan også hjælpe med at undgå juridiske problemer og tvister, da det klart angiver, hvem der har beføjelse til at varetage dine interesser i tilfælde af inhabilitet.

Oprettelse af fremtidsfuldmagt

Ønsker du at beskytte din fremtid i tilfælde af inhabilitet, bør du oprette en fremtidsfuldmagt. Det er et vigtigt planlægningsværktøj for at sikre, at dine ønsker og interesser bliver varetaget, hvis du bliver syg, handicappet eller på anden måde ikke kan træffe dine egne beslutninger.

Du skal i forbindelse med oprettelsen af fuldmagten bl.a. tage stilling til, hvilke forhold fuldmagten skal dække samt hvem der skal være fuldmægtig - og så er det også altid en god idé at konsultere en advokat, så din fremtidsfuldmagt dækker alt det, der er vigtigt for dig.

  • Overvej dine behov

For det første skal du overveje dine behov. Du bør bl.a. overveje, hvilke områder, du gerne vil have en fremtidsfuldmagt til at dække. Det kan være personlige forhold, økonomiske forhold og øvrige forhold:

  • Personlige forhold: Hvis du ønsker at din fremtidsfuldmagt skal omfatte dine personlige forhold, har din fuldmægtige mulighed for at repræsentere dig over for myndighederne, bl.a. i form af ansøgninger til kommunen om offentlige ydelser og hjælpeforanstaltninger, accept af botilbud samt komme med tilkendegivelser om plejeforhold m.v. Du har dog mulighed for at begrænse beføjelserne, så fuldmægtigen f.eks. ikke kan omgøre din beslutning om organdonation, hvis du allerede har taget stilling. Nogle personlige forhold kan heller ikke varetages i en fremtidsfuldmagt, f.eks. oprettelse af testamente eller ægtepagt.
  • Økonomiske forhold: Hvis du ønsker at din fremtidsfuldmagt skal omfatte dine økonomiske forhold, har din fuldmægtige bl.a. beføjelser til at indgå aftaler på dine vegne, hæve penge på din konto, opsige lejekontrakter, sælge fast ejendom osv. Det er dog muligt at skræddersy fremtidsfuldmagten på en sådan måde, at der er nogle økonomiske forhold, som din fuldmægtig ikke kan træffe beslutninger om.
  • Øvrige forhold: Din fremtidsfuldmagt kan også indeholde 1) betaling til den fuldmægtige, dvs. du kan bestemme, om din fuldmægtige skal have betaling for sit arbejde og 2) pengegaver, dvs. du kan bestemme, om din fuldmægtige må give gaver på dine vegne.

Det er vigtigt at nævne, at uanset hvad fremtidsfuldmagten omfatter, har du som fuldmagtsgiver stadig personlig handlefrihed. Fremtidsfuldmægtigen kan således ikke tvinge dig til at udføre eller undlade en handling.

  • Vælg fuldmægtig

Som fuldmagtsgiver skal du vælge én eller flere fremtidsfuldmægtige. Her er det vigtigt, at du vælger en eller flere personer, som du har tillid til, og som er villige til at handle på dine vegne i fremtiden. Det kan være en nær ven, et familiemedlem eller en professionel rådgiver som f.eks. en advokat. Den fuldmægtige må dog ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft. Vi anbefaler altid, at du overvejer nøje, hvem du vælger som dine fuldmægtige, da der kan være flere faktorer, som er vigtige at have in mente.

Du bestemmer selv, om du ønsker én eller flere fuldmægtige. Hvis du vælger flere, er det dog vigtigt at tage stilling til, om de skal træffe beslutninger i fællesskab eller om de skal varetage hver deres område. Du kan også udpege flere fuldmægtige som primære og subsidiære, hvor de subsidiære først vil træde i funktion, hvis den primære ikke kan eller vil varetage funktionen som fuldmægtig.

Det anbefales at fortælle ens nærmeste pårørende om eksistensen af fremtidsfuldmagten og om de(n) valgte fuldmægtige. Det kan hjælpe med at undgå misforståelser og konflikter i tilfælde af fremtidig inhabilitet.

  • Konsultér en advokat

Når du har gjort dig overvejelser om, hvad en fremtidsfuldmagt skal dække og hvem der skal være fuldmægtig, anbefaler vi, at du søger professionel hjælp hos en advokat med speciale i fremtidsfuldmagter.

Hos Håkonsson Advokater kan vi sikre, at fremtidsfuldmagten opfylder alle juridiske krav og at den er tydelig og præcis i forhold til fuldmægtigens beføjelser og ansvar. Vi kan hjælpe med at oprette fremtidsfuldmagten og sikre, at det er i overensstemmelse med dansk lovgivning samt sikre, at dokumentet varetager dine interesser. Når dokumentet er oprettet, skal det underskrives digitalt på www.tinglysning.dk og fuldmagtsgiver skal bestille tid hos notaren i den nærmeste byret.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

En fremtidsfuldmagt vil - som navnet antyder - først træde i kraft i fremtiden og kun i tilfælde af, at du som fuldmagtsgiver på et tidspunkt bliver så syg, at du ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt og træffe de rigtige beslutninger. En fremtidsfuldmagt er således inaktiv, indtil der bliver brug for den.

En fremtidsfuldmagt træder dog ikke automatisk i kraft. Det er Familieretshuset, der efter ansøgning fra fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen sætter fremtidsfuldmagten i kraft.

Det er også vigtigt at nævne, at en fremtidsfuldmagt til enhver tid kan tilbagekaldes eller ændres, så længe personen stadig er i stand til at træffe beslutninger. Det kan være en god idé at opdatere fuldmagten regelmæssigt, især hvis der sker ændringer i ens livssituation eller ønsker for fremtiden.

Sikr din fremtid med en fremtidsfuldmagt

Hos Håkonsson Advokater kan vi hjælpe dig med at udarbejde fremtidsfuldmagten, så du er sikret i fremtiden. Det er altså en investering, du gør i dig selv i dag, men som først træder i kraft i fremtiden, hvis det bliver relevant.

Der er tale om en 100 % frivillig fuldmagt, og det er op til dig, om du ønsker at benytte ordningen. Det kan dog være en fordel, hvis du gerne vil skabe klarhed om fuldmagtsforholdet og selv bestemme, hvem der skal repræsentere dig den dag, du potentielt ikke selv er i stand til det.

Der er et par faktorer, som du bør være opmærksom på, førend du opretter en fremtidsfuldmagt, herunder bl.a.:

  • Du skal være fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt, førend du kan oprette en fremtidsfuldmagt.
  • De(n) fuldmægtige, du vælger skal repræsentere dig og skal være fyldt 18 år, når fremtidsfuldmagten træder i kraft.
  • Du kan vælge én eller flere fuldmægtige og kan her beslutte, om personerne skal være sideordnede eller subsidiære i forhold til hinanden. Tager du ikke stilling til dette, bliver de automatisk sideordnede.

En advokat kan varetage dine interesser

Hos Håkonsson Advokater vil vi gerne hjælpe dig med personlig rådgivning, så du kan sikre dig selv og din fremtid gennem en fremtidsfuldmagt. Vi varetager udelukkende dine interesser i sagen og kan hjælpe med at kaste lys over dine muligheder, herunder også fordele og ulemper ved eksempelvis flere eller kun én fuldmægtig.

Vi hjælper desuden gerne med den praktiske del af oprettelsen og sørger for, at alt er klaret. Tag fat i os i dag, så vi kan tale om din situation. Første samtale er helt gratis og uforpligtende.

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85