International familieret og lovvalgssager

I sager, hvor parterne har tilknytning til flere lande, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilket lands regler, som finder anvendelse.

Står du i en situation, hvor der er behov for eksperthjælp i forbindelse med et spørgsmål om, hvilket lands regler der regulerer problemstillingen, kan vi hos Håkonsson Advokater hjælpe.

På det familieretlige område kan spørgsmålet om, hvilket lands regler som finder anvendelse, blandt andet opstå, hvis man er gift eller har børn med en, som har et andet statsborgerskab, hvis man har haft bopæl i udlandet, eller hvis en af parterne fortsat bor i udlandet.  

Hvert land kan eksempelvis have forskellige regler om, hvordan man skal dele sin formue, hvis man bliver skilt. Det er derfor relevant for internationale ægtefæller at vide, hvilket lands regler som finder anvendelse netop i deres ægteskab. 

Det er i Danmark muligt ved ægtepagt at aftale, hvilket lands regler som skal være gældende for jer.  Håkonsson Advokater kan være behjælpelig med oprettelsen af en sådan ”lovvalgsægtepagt”.

Herudover kan spørgsmålet om, hvilket lands regler som finder anvendelse også være aktuelt i dødsboskifter eller børnesager, som har tilknytning til flere lande på en gang. Det kan dels have betydning for, i hvilket land sagen skal behandles, men også for selve afgørelsen af sagen.

Hos Håkonsson Advokater er vi specialister i både dansk familieret og international familieret, og vi har erfaring med sager, hvor der skal føres dialog og formidles aftaler med udenlandske advokater og myndigheder.

Kontakt os

Her på siden kan du læse om: 

Hvilket lands familielovgivning er I underlagt? 

Dette spørgsmål vil ofte være det første, som skal afklares, hvis man står i en tvist som har tilknytning til mere end et land. Det skyldes, at der i de enkelte lande kan være forskellige regler og fremgangsmåder for sagens behandling. 

Hvilket lands regler, som er anvendelige reguleres af forskellige regler, alt efter hvilket sagstype, der er tale om. Det kan derfor være en fordel at have en ekspert med på sidelinjen, som kender til mulighederne og faldgruberne ved international familie- og arveret.

Hos Håkonsson Advokater bistår vi gerne med advokathjælp ved international familieret og lovvalgsaftaler, herunder i forbindelse med: 

  • Skilsmisse
  • Bodeling
  • Forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Ægtepagt og særeje
  • Testamente
  • Arveret
  • Tvangsfjernelser
  • Og meget mere.

Få juridisk rådgivning om international familieret og lovvalgssager

Er du i tvivl om, hvordan reglerne gælder for dig og i din situation, er du altid velkommen til at tage fat i os. Vi sætter os ind i den konkrete sag og sørger for, at du får de bedst mulige juridiske vilkår fra start til slut.

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85